Głęboka duchowość

 

Podążanie za swoimi wartościami, miłość, empatia, współczucie, wdzięczność, świadomość, uważność to pojęcia ważne dla osoby uduchowionej. To właśnie głęboka duchowość staje się często przyczyną, początkiem i końcem zmian i pełnego zdrowia.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

Jak praktyki duchowe będę dla Ciebie odpowiednie

Jakie rodzaje medytacji można praktykować

Czym jest uważność i świadomość

Jakie praktyki duchowe są niezależne od wyznania i zdrowe dla każdego