Wiktor Gołuszko - związki

BEZPŁATNY WEBINAR 

ZWIĄZEK 

UZALEŻNIENIE CZY ŚWIĘTOŚĆ 

 Budowanie świadomych relacji damsko-męskich  

UWAGA! Aby zobaczyć całe spotkanie online i klikadziesiąt innych webinarów dołącz do grona Patronów mindbodyspirit.pl


Wszystko wokół nas coraz szybciej pędzi, przyspiesza - to niewątpliwie jedno z odczuć, które wspólnie dzielimy i jedna z charakterystycznych cech tych fascynujących czasów.  

Ewolucyjne przyspieszenie i związane z nim transformacje dotykają wszystkich dziedzin naszego życia; zmiany są widoczne na polu indywidualnym, na polu związków, grup czy całych społeczeństw. Przemiany i towarzyszący im wzrost samoświadomości przekładają się na dążenie do budowy świadomych związków, gdzie dwoje ludzi - dotychczas połączonych na poziomie osobowości - dokonuje wyborów pozwalających na to, by ich związek stał się ekspresją głębokiej więzi z duszą. Tym samym relacje stają się miejscem praktyki duchowej.

Tematy które poruszymy podczas webinaru: 

 • Związek jako inicjacja - poszerzenie swojej tożsamości
 • Zmiana paradygmatu w związkach - relacje w kontekście energii
 • Poziomy neurologiczne Batesona - Diltsa
 • Trzy aspekty egzystencji: mieć - robić - być
 • Od Ego odseparowanego do Ego integralnego
 • Etapy rozwojowe związków uzależnieniowych 
 • Strategie dominacji
 • Krytyka - ukryte założenia
 • Święta przestrzeń serca. Wewnętrzne zaślubiny.
 • Obrzędy i duchowość - ponad podziałami
 • Związek jako praktyka duchowa
 • Inicjacja od miłości warunkowej do miłości bezwarunkowej

Wiktor Gołuszko (Wiktor Go) jest poetą, pisarzem, tłumaczem, blogerem, kompozytorem, wykładowcą, twórcą autorskiego cyklu semi­nariów rozwoju kreatywności, mentorem, doradcą ds. rozwoju potencjału twórczego, założycielem i dyrektorem Co-Evolution Institute.  

Publikował między innymi w Zeszytach Literackich, w Nieregularnym Piśmie Kulturalnym Kwartalnik, Neurokulturze. Jego wiersz: "Ostatnia Wieczerza" wszedł w skład antologii poezji polskiej poświęconej Beethovenowi, która znalazła się w biografii kompozytora zatytułowanej: "Beethoven – Próba Portretu Ducho­wego" autorstwa Adama Czartkowskiego.  

Na początku lat osiemdziesiątych osiedlił się we Francji, gdzie poświęcił się zgłębianiu zagadnienia istoty procesu twórczego. W tym celu podjął wielokierunkowe kształcenie w zakresie metod samorozwoju takich jak: Voice Dialog, masaż metamorficzny, rebirthing, medytacja taoistyczna i inne. Szkolił się między innymi u Mantaka Chia, Juana Li, Roberta Stambolieva, Gastona St. Pierre, Leonarda Orra, Sondry Ray, Boba Mandela, Ronalda Fuchsa, Diany Roberts, Petera i Eileen Caddy (założycieli wspólnoty Findhorn), Neala D. Walsha, Anne Pierard, Anthony Robbinsa, Martina Brofmana, Gregga Bradena.  

Od ponad dwudziestu lat prowadzi w Europie warsztaty samorozwoju. Kamieniem węgielnym jego pracy trenerskiej jest:  

odkrywanie talentów i misji (życiowego celu, powołania), tym samym pomoc uczestnikom warsztatów w wykrzesaniu z siebie iskry geniuszu, by żyli z ogniem i pasją. dla firm i organizacji: innowacyjny cykl szkoleń Synergic Team - sztuki zarządzania zmianą opartej na misji, wartościach i mistrzostwie osobistym.  

Pracując jako wykładowca i trener w Studium Astropsychologii czy Instytucie Psychologii Stosowanej wykształcił liczne grono studentów; w jego szkoleniu on-line na temat życiowej misji na portalu psychologicznym Plasterek.pl wzięło udział ponad 700 uczestników.  

Obecnie artysta ukończył pracę nad misterium: "Hieros Gamos" - sztuką z pogranicza poezji i teatru, do której skomponował również muzykę. W najbliższych planach między innymi: napisanie książki o życiowej Misji, wystawienie i wydanie misterium oraz realizacja płyty z muzyką i poezją z "Hieros Gamos".


OBEJRZYJ POPRZEDNIE WEBINARY MINDBODYSPIRIT.PL :